Tất Cả Danh Mục

Maiden.vn
  • Đăng nhập

Tất Cả Danh Mục

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mai Đến cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1.1  Thu thập thông tin của khách hàng bằng cách:

Các thông tin được thu thập từ việc khách hàng điền vào form đăng ký  trên website  bao gồm: Tên, số điện thoại, email…

1.2 Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng đã đăng kí để giao dịch liên quan đến việc chốt đơn hàng, giao hàng, gửi trả giải đáp các thắc mắc của khách hàng , Thông tin này để gửi đến khách hàng những chích sách dịch vụ, chương trình chăm sóc khách hàng. Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

2 Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp liên quan mà thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Cam kết không mua bán hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3 Thời gian lưu trữ thông tin:

Toàn bộ thông tin khách hàng  được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Công ty cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

4 ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG MẠNG KHÁC

Website này có thể chứa các đường dẫn đến các trang mạng khác. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không và không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thông tin của những trang mạng đó và Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua website này. Chúng tôi khuyến khích việc bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc các tuyên bố bảo mật tại tất cả các trang mạng mà bạn truy cập.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Công ty Cổ phần thượng mại và dịch vụ Mai Đến cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho website Chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ các chương trình chăm sóc Khách hàng, dịch vụ cho quý khách.